Voice Server

Sammenligning - Voice Server Anuncio og Voice Server Espero
Voice Server Anuncio og Voice Server Espero er i prinsippet to vidt forskjellige produkter. Mens Voice Server Anuncio er et svaresystem med kønummerfunksjon som passer for virksomheter med behov for kundeservice, informasjonsbehov m.m, er Voce Server Espero et komplett system, et automatisk sentralbord med menyvalg, talepost, samtaleopptak (opsjon).
Voice Server Anuncio Voice Server Espero
Tilkobling
ISDN 2 (2xGT, 4 linjer)
ISDN 4 (4xGT, 8 linjer)
ISDN PRI 30 (UT, 30 linjer)
ISDN 2 (2xGT, 4 linjer)
ISDN 4 (4xGT, 8 linjer)
ISDN PRI 16 (UT, 16 linjer)
ISDN PRI 30 (UT, 30 linjer)
Housing
Bordmodell
19" rack montering (2U)
Bordmodell
19" rack montering (2U)
Talepost Nei Ja
Samtaleopptak Nei Ja (opsjon)
CD drive Nei Ja (opsjon)
Funksjonsstyring vha tidtabell Ja Ja
Funksjonsstyring vha innk. nummer. Ja Ja
DTMF gjengjenning/styring Nei Ja
Interaktivt menyvalg Nei Ja
Kønummersystem Ja Ja
PC-konfigurasjon Ja Ja