Fax Server

 
Fax Server er et tids- og kostnadseffektivt grønt alternativ til gamle faksmaskiner.
Vidicode leverer Fax Server i forskjellige modeller som passer for alle typer virksomheter og for både analoge og ISDN-linjer.
 
Sammenligning - Fax Server Uno og Fax Server IP
Disse modellene er svært like, men Fax Server Uno er Lite-versjon av Fax Server IP. Den har noe færre funksjoner og lavere pris.  
Fax Server Uno Fax Server IP
Faks til e-post 10 brukere 300 brukere
Printere 1 nettverksprinter Inntil 300 nettverksprintere
Lagringskapasitet Inntil 500 000 fakssider Inntil 1 500 000 fakssider (3 000 000 fakssider som opsjon)
Fax Recording Nei Ja (opsjon)
Fakslinje 1 analog linje 1 analog linje